Odborné akce

X. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

Datum konání: 10.–11. března 2017

Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha 7

Hlavní téma: Umění komunikace – Motivujeme dobře své pacienty?

Akci pořádá Psychologická sekce ČDS pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Odborný garant: doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Přihlášky a další informace naleznete zde.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489