Odborné akce

Zpráva z XIV. ročníku mezioborového sympózia diabetologických týmů se zástupci z řad psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů

Zpráva ke stažení zde [PDF]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489