Projekt psychologické péče

Tento projekt byl sepsán v roce 2007. Skládal se ze dvou částí:

  1. Začlenění psychiatrické (psychologické, psychoterapeutické) péče o pacienty s diabetem do Národního diabetologického programu. (teoretická část)
  2. Vytipování (nalezení, označení) psychiatrických (psychologických ) ambulancí v České republice, které budou kompetentní a ochotné v poskytování psychiatrické (psychologické, psychoterapeutické) péče pro nemocné s diabetem. (praktická část)

V roce 2013, v lednu, MZ podpořilo „Národní diabetologický program 2012 – 2022“ (rovněž na stránkách ČDS). Tento zrenovovaný program vznikl záslužnou spoluprácí celého výboru ČDS. Obsahuje 9 příloh, prozatím žádná příloha není konkrétně věnovaná jen Psychologické péči, i když příloha Edukace se této problematiky nepřímo dotýká. Role psychologa je v diabetologickém týmu velmi potřebná, zdůvodnitelná, díky ekonomickým podmínkám ve zdravotnictví však jeho úloha zůstává v podobě hostujícího konzultanta.

Druhá část projektu, založení Pevných bodů, byla splněna. 

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489