Projekt psychologické péče

Tento projekt byl sepsán v roce 2007. Skládal se ze dvou částí:

  1. Začlenění psychiatrické (psychologické, psychoterapeutické) péče o pacienty s diabetem do Národního diabetologického programu. (teoretická část)
  2. Vytipování (nalezení, označení) psychiatrických (psychologických ) ambulancí v České republice, které budou kompetentní a ochotné v poskytování psychiatrické (psychologické, psychoterapeutické) péče pro nemocné s diabetem. (praktická část)

V roce 2013, v lednu, MZ podpořilo „Národní diabetologický program 2012 – 2022“ (rovněž na stránkách ČDS). Tento zrenovovaný program vznikl záslužnou spoluprácí celého výboru ČDS. Obsahuje 9 příloh, prozatím žádná příloha není konkrétně věnovaná jen Psychologické péči, i když příloha Edukace se této problematiky nepřímo dotýká. Role psychologa je v diabetologickém týmu velmi potřebná, zdůvodnitelná, díky ekonomickým podmínkám ve zdravotnictví však jeho úloha zůstává v podobě hostujícího konzultanta.

Druhá část projektu, založení Pevných bodů, byla splněna. 

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2020
České Budějovice

Jihočeský diabetologický den

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489