SEKCE - Pracovní skupina pro edukaci

Činnost Pracovní skupiny pro edukaci byla na základě rozhodnutí Výboru ČDS dne 28. 1. 2020 ukončena.

Výbor ČDS vyslovil prof. Jirkovské a všem členům Pracovní skupiny poděkování za vykonanou činnost a za výsledky dosažené v rámci působení Pracovní skupiny.27. 5. 2014 byla na schůzi Výboru ČDS ustanovena Pracovní pro edukaci Výboru ČDS v původním složení: Hradec, Račická, Svačina, Adamíková, Prázný, Jirkovská, Kvapil, Brož, Šumník, Lacigová. Na poradách této pracovní skupiny byla rozšířena o zástupkyně sesterských organizací (Česká asosiace sester, Sekce sester ČDS, Nutriční terapeuti):  Čechová, Krajíčková, Mengerová, Havlová, Řihánková, Eliášová. Stálí členové skupiny si podle potřeby mohou přizvat další osoby podle plánovaného projednávaného tématu.

Pravidelné schůze pracovní skupiny se konají 3x do roka. Byly již realizovány workshopy a první ročník projektu Skupinové edukace (opět hyperlink na tento projekt na stránkách ČDS). Nyní se připravuje druhý ročník, na který je možné se přihlásit na adrese http://edukace.gsymposion.cz/ (hyperlink).

Činnost pracovní skupiny

Plnění Národního diabetologického programu

Je nutné vytvořit komplexní systém edukace, který by byl prováděn profesionálními edukátory v regionálních edukačních pracovištích a který by zabezpečil všeobecnou dostupnost edukace pro pacienty, a to nejen při diagnóze diabetu, ale opakovaně v průběhu nemoci.

Koordinátor pracovní skupiny

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Odborný sekretář: Kateřina Čechová
Centrum diabetologie IKEM
mail: alexandra.jirkovska@ikem.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489