Sesterské akce


Pracovní den Sekce sester ČDS při 48. diabetologických dnech v Luhačovicích 20. dubna 2012

Program

1. BLOK

koordinátoři: Jitka Andrášková, Jana Mašková

2. BLOK

koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Jitka Andrášková

3. BLOK

koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Jana Mašková

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489