Možnost získání specializace v diabetologii pro internisty

Požadavky na níže uvedené praxe vznikly na základě vzájemné dohody akreditačních komisí MZ pro obory diabetologie a vnitřního lékařství se souhlasem výborů ČIS JEP a ČDS JEP.

Lékař se specializací v oboru vnitřního lékařství (dle zákona 95 Sb) nebo atestací z vnitřního lékařství II. stupně může získat specializaci v oboru diabetologie, pokud doloží splnění následujících požadavků :

POVINNÁ PRAXE V OBORU

v trvání minimálně 12 měsíců v úvazku 1,0 (v období od poslední získané atestace) z toho:

a) povinná praxe v oboru na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 1.typu (AP1):

6 měsíců na diabetologické ambulanci v úvazku 1,0 s příslušným prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby
(poznámka - Jde o praxi v diabetologické ambulanci pod vedením garanta s diabetologickou atestací a nejméně 5 lety praxe v oboru)

b) povinná doplňková praxe na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 2.typu (AP2) v trvání 6 měsíců, z toho:

(poznámka - Jde o praxi ve vybraných diabetologických centrech - viz seznam AP2 v oboru diabetologie)

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

V Praze, dne 30. 6. 2006

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
předseda akreditační komise MZ ČR pro obor vnitřního lékařství
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor diabetologie
Vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ, Praha
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489